Uw winkelmand
geen producten

Disclaimer

 

Bezoek een arts of geneesdeskundige

De informatie op deze pagina's zijn echter niet bedoeld om aan zelf-genezing te doen. Wie ergens last van heeft dient een arts of fysiotherapeut op te zoeken voor een goede diagnose en keuze voor de beste middelen, afgestemd op jouw persoonlijke situatie. De kennis en wetenschap die hier genoemd staan is van puur informatieve aard.
 
Beloftes over genezing

Onderstaand verklaring is juridisch noodzakelijk en kan soms in tegenspraak zijn met de inhoud van deze website. Dit is puur een formaliteit. Alle informatie op deze website komt via het internet, uit boeken, uit eigen ervaring en ervaringen van bestaand relaties en gebruikers van de producten.
De informatie, die u op deze website  vind, is niet bedoeld als vervanging voor doktersdiagnosen, behandelingen of welk advies dan ook en houd zodanig geen rekening met uw persoonlijke gezondheidssituatie. De aangeboden informatie is ook niet bedoeld als diagnose voor een bepaalde ziekte of gezondheidsproblemen.
Het gebruik van de vermelde producten, maar ook de toepassingen van deze informatie, is geheel voor uw eigen risico. Wij bieden u deze informatie aan. Inhoudelijk betekend dit dat wij ondanks de grootste zorgvuldigheid gehanteerd hebbende, geen garantie geven met betrekking tot betrouwbaarheid, uitvoerbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigkeid van hetgeen er staat vermeld, danwel via verwijzing aan informatie wordt kenbaar gemaakt.
Als u deze informatie raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie, dat hier word verstrekt, maar ook al dan niet medisch advies inwint bij een medisch adviseur/specialist.
Onder geen beding zijn wij verantwoordelijk of aanspreekbaar, voor welke mogelijke schade dan ook, ten gevolge van de hier verschafte informatie.

  • Wij zullen u nooit adviseren te stoppen met uw huidige medicijnen.

  • Als u onder behandeling bij een arts staat, adviseren wij u altijd om de producten van ProNatu te laten zien aan uw dokter en aan te geven dat u deze voeding wilt nemen. Ook beschikken wij over diverse documenten die speciaal voor uw dokter gemaakt zijn.

  • Wij zullen nooit claims maken dat mensen 100% genezen zijn van allerlei ziekten. De gefilmde ervaringen zijn van individuen en zijn unieke verhalen.

  • Elk lichaam is anders, wij zullen daarom zeer regelmatig met u contact hebben vanaf ontvangst van de producten, zodat we met onze experts ruggespraak kunnen hebben over uw situatie en hoe uw lichaam reageert op de voeding.

  • Voedingssupplementen zijn geen medicijnen maar is puur voeding. Dankzij de voedingssupplementen van ProNatu is wetenschappelijk aangetoond dat lichamen wel beter kunnen omgaan met medicijnen en dat de cel communicatie het immuunsysteem versterken en opbouwen zodat het lichaam in het geheel beter gaat functioneren en de bloedwaarden verbeteren.

  • De producten van ProNatu zijn allemaal LD50 getest. Dat betekent dat ze volledig veilig zijn in gebruik.

  • Zoals het ongezond is om 20 bananen, appels en te veel zout per dag te nuttigen, is te veel voedingssupplement ook niet gezond voor uw lichaam.

     

 
© Copyright

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van de firma ProNatu.
Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende.